Platforma Națională de Servicii de Securitate Cibernetică (NCSP)

Această activitate vizează construirea unei platforme tehnice, constând în hardware și software, care va spori capacitățile tehnice ale CERT-RO legate de managementul incidentelor și schimbul de informații în domeniu. Platforma va fi interoperabilă cu mecanismele de cooperare ale UE și cu platforma principală de servicii privind securitatea cibernetică dezvoltată prin programul CEF Telecom WP 2015 (C(2015) 7381).

Platforma va fi utilizată pentru colectarea, procesarea și diseminarea datelor legate de incidente, vulnerabilități, amenințări și evenimente cibernetice, inclusiv notificări de incidente primite de CERT-RO. Acest vor fi  îmbunătățite capabilitățile CERT-RO de cooperare și de schimb de informații, atât la nivel național, cât și la nivelul UE.

Platforma va furniza servicii precum schimbul eficient de informații, susținerea reacției și coordonării incidentelor, comunicații securizate și interfețe de tip API pentru diferite organizații naționale: furnizori de servicii digitale și operatori de servicii esențiale (așa cum sunt definite prin Directiva NIS), furnizori de servicii de Internet, autorități de aplicare a legii, autorități naționale de securitate cibernetică și alte organizații din cadrul ariei de responsabilitate a CERT-RO. Pentru a asigura o partajare și o diseminare eficientă a informațiilor la nivel național, vor fi dezvoltate diferite interfețe de tip API și module software de interconectare.