Platforma Națională de Servicii de Securitate Cibernetică (NCSP)

Această activitate vizează construirea unei platforme tehnice, constând în hardware și software, care va spori capacitățile tehnice ale CERT-RO legate de managementul incidentelor și schimbul de informații în domeniu. Platforma va fi interoperabilă cu mecanismele de cooperare ale UE și cu platforma principală de servicii privind securitatea cibernetică dezvoltată prin programul CEF Telecom WP 2015 (C(2015) 7381).

Platforma va fi utilizată pentru colectarea, procesarea și diseminarea datelor legate de incidente, vulnerabilități, amenințări și evenimente cibernetice, inclusiv notificări de incidente primite de CERT-RO. Acest vor fi  îmbunătățite capabilitățile CERT-RO de cooperare și de schimb de informații, atât la nivel național, cât și la nivelul UE.

Platforma va furniza servicii precum schimbul eficient de informații, susținerea reacției și coordonării incidentelor, comunicații securizate și interfețe de tip API pentru diferite organizații naționale: furnizori de servicii digitale și operatori de servicii esențiale (așa cum sunt definite prin Directiva NIS), furnizori de servicii de Internet, autorități de aplicare a legii, autorități naționale de securitate cibernetică și alte organizații din cadrul ariei de responsabilitate a CERT-RO. Pentru a asigura o partajare și o diseminare eficientă a informațiilor la nivel național, vor fi dezvoltate diferite interfețe de tip API și module software de interconectare.

Call Center Național privind Securitate Cibernetică (NC3)

Această activitate va îmbunătăți infrastructura de comunicații a CERT-RO adăugând o componentă de Call Center pentru preluare telefonică a notificărilor privind incidente se securitate cibernetică. Call Center-ul va fi disponibil tuturor cetățenilor şi organizațiilor publice și private din România pentru a raporta incidente de securitate cibernetică, în mod gratuit și fără întrerupere (24/7) (taxele de apel pot fi aplicate de operatorii de telefonie).

Prin înființarea acestui Call Center, CERT-RO va îndeplini cerințele impuse CERT/CSIRT-urilor naționale prin Directiva NIS, și anume: crearea mai multor mijloace de contact și contactare (persoane, instituții private și publice din aria de responsabilitate a CERT-RO și alte entități cu care CERT-RO cooperează, inclusiv autorități) în orice moment; nivel ridicat de disponibilitate a serviciilor de comunicații; personal suficient pentru a asigura disponibilitatea în orice moment; monitorizarea incidentelor la nivel național.

NC3 este operațional și apelabil la numărul de telefon 031/62 02 180

Laborator de Investigații Digitale și Analiză de Malware

Această activitate urmărește creșterea capabilităților tehnice ale CERT-RO precum și creșterea nivelului de pregătire și expertiză a personalului instituției în domeniul Digital Forensics și Malware Analysis. În acest scop, va fi creat și echipat un laborator echipat cu unelte de specialitate, în același timp cu instruirea de specialitate a personalului ce va opera în laborator.

Cursuri de Securitate Cibernetică

Această activitate constă în organizarea și derularea de către CERT-RO a unor cursuri de securitate cibernetică pentru manageri și administratori IT din instituțiile publice din România, având ca scop creșterea gradului de conștientizare a amenințărilor cibernetice și a cunoștințelor privind securitatea cibernetică.