Sesiuni de training în cadrul proiectului eCSI

În perioada 18-21 și respectiv 25-28 martie 2019 se desfășoară două sesiuni de training în domeniul securității cibernetice dedicate personalului cu funcții de management din instituții publice. Activitatea este organizată de CERT-RO și se desfășoară în cadrul proiectului ”Enhanced National Cyber Security Services and Capabilities for Interoperability – eCSI”.

Cursurile au ca scop creșterea nivelului de conștientizare cu privire la elementele necesare asigurării securității cibernetice la nivelul unei instituții publice. Curricula selectată permite participarea atât a personalului decident din departamentele organizaționale care pot avea un rol în asigurarea securității (ex. resurse umane, juridic, economic, achiziții, etc) cât și a personalului din cadrul departamentelor specializate.

Cursurile au în componență atât elemente teoretice cât și exerciții practice, activitățile îmbinând perspective precum cea managerială, organizațională, instituțională, juridică și realizând o perspectivă de ansamblu și pe componente a activităților de asigurare a securității cibernetice.

Proiectul eCSI, co-finanțat în proporție de 75% prin Programul CEF Telecom, își propune să extindă capabilitățile CERT-RO în domeniul securității cibernetice și serviciile pe care instituția le oferă la nivel național. Durata de implementare a proiectului este de 2 ani (1 septembrie 2017 – 30 august 2019).