Diseminare, Cooperare și Sustenabilitate

În cadrul acestei activități, rezultatele acțiunii vor fi diseminate către diferite categorii de public țintă de la nivel național și european, precum autoritățile de securitate cibernetică, instituțiile publice, organizațiile private din diverse sectoare economice, furnizorii de servicii internet, sectorul academic, mass-media și cetățeni. Scopul activității este de a sprijini cooperarea la nivel național și european și de a contribui la dezvoltarea comunității europene de schimb de informații privind securitatea cibernetică. Această activitate va include, de asemenea, planificarea sustenabilității proiectului.