CERT-RO launches the Enhanced National Cyber Security Services and Capabilities for Interoperability eCSI project

The eCSI Project: Roadmap to Enhanced Cooperation in Cyber Security event is held today, February 14 at the Impact Hub in Bucharest. The event marks the launch of the Enhanced National Cyber Security Services and Capabilities for Interoperability – eCSI project, implemented by CERT-RO. The Secretary of State in the Ministry of Communications and Information Society Ms. Manuela Catrina and the General Director of CERT-RO, Cătălin Aramă, held the opening adress. The subsequent discussions were moderated by the Deputy General Director of CERT-RO, Mircea Grigoraș.
The eCSI project, co-financed through the Connecting Europe Facility Europe Facility (CEF) Telecom Work Programme 2015 (C(2015) 7381), benefits from a 869.000 euro grant and aims to extend CERT-RO cyber security capabilities and services it offers at a national level. The project will connect CERT-RO with the European cooperation platform and contribute to the compliance process mandated by the EU Directive on Security of Network and Information Systems (NIS Directive). The implementation phase will be two years long.
The project kick-off event aims to facilitate dialogue with cyber security specialists from companies and institutions under the NIS umbrella. It specifically fosters concrete means of cooperation in information and data exchange platforms, data formats and interfaces, as well as recommended software tools.
The event will gather representatives from NIS-specific national authorities and companies, internet service providers, academia and cyber security specialists.
Person of contact: Cătălin Pătrașcu – Project Manager (tel. no. 031 6202187, fax 031 6202190, e-mail catalin.patrascu@cert.ro)

Press release: CERT-RO organizes the first eCSI workshop

Today, June 29, 2018, the first workshop of the project “Enhanced National Cyber ​​Security Services and Capabilities for Interoperability – eCSI” was held in Constanta.

 

More than 40 representatives from the public, private and academic environment discussed the best interconnection methods at the National Cyber ​​Security Platform developed within the project. The capabilities developed will allow for the interconnection of the CERT-RO platform with the European-developed cooperation platform and will help ensure CERT-RO compliance with the requirements of the NIS Directive.

 

At European level, EU Directive 2016/1148 (NIS Directive) seeks to ensure a high common level of security in the Member States, both through European cooperation mechanisms and by imposing an obligation on Member States to have a suitable regulatory framework for to ensure that incidents are notified and minimum security measures are taken by service providers in seven key sectors and by digital service providers. The seven key sectors are: Transport, Energy, Drinking Water, Infrastructure of the Financial Market, Banking, Medical, Digital Infrastructure.

 

In this context, the eCSI project, co-financed 75% by the European Interconnection Mechanism (CEF Telecom), aims to extend CERT-RO’s cyber security capabilities and cyber security services at the level of national network by developing a National Cyber ​​Security Platform that will connect the public and private organizations in Romania and the establishment of a Call Center on Cyber ​​Security and a Malware Investigation and Investigation Laboratory.

Comunicat de presă: CERT-RO organizează primul workshop din cadrul proiectului ‘eCSI’

Astăzi, 29 Iunie 2018, s-a desfășurat la Constanța primul workshop din cadrul proiectului “Enhanced National Cyber Security Services and Capabilities for Interoperabilities – eCSI”.

Peste 40 de reprezentanți din mediul public, privat și academic au dezbătut cele mai bune metode de interconectare la Platforma Națională de Securitate Cibernetică dezvoltată în cadrul proiectului. Capabilitățile dezvoltate vor permite interconectarea platformei CERT-RO cu platforma de cooperare dezvoltată la nivel european și vor contribui la asigurarea conformității CERT-RO cu cerințele Directivei NIS.

La nivel european, Directiva UE 2016/1148 (Directiva NIS) încearcă să asigure un nivel comun ridicat de securitate în statele membre, atât prin mecanisme de cooperare europeană, cât și prin instituirea obligativității pentru statele membre de a avea un cadru de reglementare adecvat pentru a asigura notificarea incidentelor și adoptarea unor măsuri minime de securitate de către operatorii de servicii din șapte sectoare esențiale și de către furnizorii de servicii digitale. Cele șapte sectoare esențiale sunt: Transporturi, Energie, Apă potabilă, Infrastructuri ale pieței financiare, Bancar, Medical, Infrastructură digitală.

În acest context, proiectul eCSI, co-finanțat în proporție de 75% prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF Telecom), își propune să extindă capabilitățile CERT-RO în domeniul securității cibernetice, precum și serviciile de securitate cibernetică pe care le oferă la nivel național, prin dezvoltarea unei Platforme Naționale de Securitate Cibernetică în care se vor putea conecta organizațiile publice și private din România și prin înființarea unui Call-Center pe probleme de Securitate Cibernetică și a unui Laborator de Analiză și Investigație Malware.

 

CERT-RO a demarat proiectul eCSI, ”Enhanced National Cyber Security Services and Capabilities for Interoperability – eCSI”

Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) a demarat proiectul “Enhanced National Cyber Security Services and Capabilities for Interoperability – eCSI” în urma acordării unui grant de către Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA) în valoare de aproximativ 869.000 euro, 75% din totalul costurilor eligibile.

Scopul acțiunii este de a crea, menține și extinde capabilitățile de securitate cibernetică ale Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO, precum și serviciile de securitate cibernetică pe care le oferă la nivel național. Acțiunea va permite CERT-RO să atingă o stare de pregătire care să faciliteze participarea pe picior de egalitate în Mecanismele de cooperare ale Uniunii Europene (UE) și în platforma de servicii de bază pentru securitatea informatică stabilită prin Programul de lucru privind telecomunicațiile din cadrul Facilității pentru interconectarea Europei (CEF) 2015 (C (2015) 7381).

Astfel, în cadrul proiectului, CERT-RO va lansa servicii operaționale sustenabile în timp și va permite noi utilizări și capabilități ale serviciilor, proceselor și uneltelor de securitate cibernetică. Principale servicii dezvoltate în cadrul CERT-RO sunt:

  • Platforma Națională de Servicii de Securitate Cibernetică (NCSP),
  • Call-Center de Securitate Cibernetică disponibil 24/7,
  • Dotarea unui Laborator de Analiză și Investigație Malware,
  • Organizarea de training-uri în domeniul securității cibernetice pentru manageri și specialiști IT din instituții publice,
  • Acțiuni de promovare.

Măsurile vor asigura conformitatea CERT-RO la cerințele stipulate în Directiva UE 2016/1148 (Directiva NIS) și va ajuta la creșterea gradului de conștientizare la nivel național privind cerințele tehnice și organizaționale pentru a atinge un grad ridicat de securitate cibernetică.

Proiectul are o durată de implementare de 2 ani și va fi finalizat în luna august 2019.

 

Connecting Europe Facility – Programul Telecom este un instrument cheie al Uniunii Europene pentru facilitarea interacțiunilor transfrontaliere dintre administrația publică, afaceri și cetățeni, prin introducerea serviciilor de infrastructură digitală și rețele broadband. Bugetul programului este de 1.04 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020.