Despre proiect

Scop

Proiectul are drept scop crearea, menținerea și extinderea capabilităților tehnice ale Centrului Național de Răspuns la Incidentele de Securitate Cibernetica din România – CERT-RO, precum și de a extinde serviciile oferite de instituție la nivel național în cea ce privește domeniul securității cibernetice. Implementarea proiectului va permite CERT-RO să atingă un grad de pregătire adecvat în vederea participării la mecanismele de cooperare ale Uniunii Europene , în ceea ce privește gestionarea incidentelor cibernetice, inclusiv prin conectarea la platforma principală de servicii dezvoltată prin programul CEF Telecom WP 2015 (C(2015) 7381).

 

Obiectivele acțiunii

  1. Sprijinirea și extinderea serviciilor de securitate cibernetică furnizate de CERT-RO și a capabilităților naționale de a gestiona o gamă largă de servicii de securitate cibernetică, pe baza interoperabilității acestora cu mecanismele de cooperare ale UE;
  2. Interconectarea CERT-RO și a altor capabilități și servicii naționale de securitate cibernetică cu mecanismele de cooperare ale UE și cu platforma principală de servicii, facilitând un proces eficient de schimb de informații și gestionare a incidentelor la nivel național și european;
  3. Promovarea cooperării la nivel european privind securitatea cibernetică, cu un accent deosebit pe cooperarea dintre CERT-RO și alte sisteme naționale sau guvernamentale, ale organizațiilor de tip CERT/CSIRT din Europa și în legătură cu platforma serviciilor de bază și mecanismele de cooperare;
  4. Implementarea de servicii operaționale durabile și sustenabile în timp, care să permită noi funcții și capabilități și noi căi de utilizare a instrumentelor, proceselor și serviciilor de securitate cibernetică;
  5. Respectarea de către CERT-RO a cerințelor stabilite de Directiva UE 2016/1148 (Directiva INS);
  6. Desfășurarea de acțiuni de conștientizare cu privire la cerințele tehnice și organizaționale pentru obținerea unui nivel ridicat de securitate cibernetică și pentru creșterea cunoștințelor și abilităților privind securitatea cibernetică în rândul utilizatorilor și administratorilor de sisteme și servicii

 

Activități

 

Platforma Națională de Servicii de Securitate Cibernetică (NCSP)

Call Center Național privind Securitate Cibernetică (NC3)

Laborator de Investigații Digitale și Analiză de Malware

 

Cursuri de Securitate  Cibernetică

Diseminare, Cooperare și Sustenabilitate

Evenimente

 CERT-RO a organizat conferința finală a proiectului “Enhanced National Cyber Security Services and Capabilities for Interoperability – eCSI”CERT-RO a organizat la Cluj-Napoca cel de-al doilea workshop din cadrul proiectului eCSIConferința intermediară a proiectului eCSISesiuni de training în cadrul proiectului eCSIComunicat de presă: CERT-RO organizează primul workshop din cadrul proiectului ‘eCSI’CERT-RO lansează proiectul “Enhanced National Cyber Security Services and Capabilities for Interoperability – eCSI”

Achiziții

 

 

Dezvoltare software și cursuri de specialitate

 

Echipamente și soluții software proiect eCSI