Laborator de Investigații Digitale și Analiză de Malware

Această activitate urmărește creșterea capabilităților tehnice ale CERT-RO precum și creșterea nivelului de pregătire și expertiză a personalului instituției în domeniul Digital Forensics și Malware Analysis. În acest scop, va fi creat și echipat un laborator echipat cu unelte de specialitate, în același timp cu instruirea de specialitate a personalului ce va opera în laborator.