Call Center Național privind Securitate Cibernetică (NC3)

Această activitate va îmbunătăți infrastructura de comunicații a CERT-RO adăugând o componentă de Call Center pentru preluare telefonică a notificărilor privind incidente se securitate cibernetică. Call Center-ul va fi disponibil tuturor cetățenilor şi organizațiilor publice și private din România pentru a raporta incidente de securitate cibernetică, în mod gratuit și fără întrerupere (24/7) (taxele de apel pot fi aplicate de operatorii de telefonie).

Prin înființarea acestui Call Center, CERT-RO va îndeplini cerințele impuse CERT/CSIRT-urilor naționale prin Directiva NIS, și anume: crearea mai multor mijloace de contact și contactare (persoane, instituții private și publice din aria de responsabilitate a CERT-RO și alte entități cu care CERT-RO cooperează, inclusiv autorități) în orice moment; nivel ridicat de disponibilitate a serviciilor de comunicații; personal suficient pentru a asigura disponibilitatea în orice moment; monitorizarea incidentelor la nivel național.

NC3 este operațional și apelabil la numărul de telefon 031/62 02 180