Press release: CERT-RO organizes the first eCSI workshop

Today, June 29, 2018, the first workshop of the project “Enhanced National Cyber ​​Security Services and Capabilities for Interoperability – eCSI” was held in Constanta.

 

More than 40 representatives from the public, private and academic environment discussed the best interconnection methods at the National Cyber ​​Security Platform developed within the project. The capabilities developed will allow for the interconnection of the CERT-RO platform with the European-developed cooperation platform and will help ensure CERT-RO compliance with the requirements of the NIS Directive.

 

At European level, EU Directive 2016/1148 (NIS Directive) seeks to ensure a high common level of security in the Member States, both through European cooperation mechanisms and by imposing an obligation on Member States to have a suitable regulatory framework for to ensure that incidents are notified and minimum security measures are taken by service providers in seven key sectors and by digital service providers. The seven key sectors are: Transport, Energy, Drinking Water, Infrastructure of the Financial Market, Banking, Medical, Digital Infrastructure.

 

In this context, the eCSI project, co-financed 75% by the European Interconnection Mechanism (CEF Telecom), aims to extend CERT-RO’s cyber security capabilities and cyber security services at the level of national network by developing a National Cyber ​​Security Platform that will connect the public and private organizations in Romania and the establishment of a Call Center on Cyber ​​Security and a Malware Investigation and Investigation Laboratory.

Comunicat de presă: CERT-RO organizează primul workshop din cadrul proiectului ‘eCSI’

Astăzi, 29 Iunie 2018, s-a desfășurat la Constanța primul workshop din cadrul proiectului “Enhanced National Cyber Security Services and Capabilities for Interoperabilities – eCSI”.

Peste 40 de reprezentanți din mediul public, privat și academic au dezbătut cele mai bune metode de interconectare la Platforma Națională de Securitate Cibernetică dezvoltată în cadrul proiectului. Capabilitățile dezvoltate vor permite interconectarea platformei CERT-RO cu platforma de cooperare dezvoltată la nivel european și vor contribui la asigurarea conformității CERT-RO cu cerințele Directivei NIS.

La nivel european, Directiva UE 2016/1148 (Directiva NIS) încearcă să asigure un nivel comun ridicat de securitate în statele membre, atât prin mecanisme de cooperare europeană, cât și prin instituirea obligativității pentru statele membre de a avea un cadru de reglementare adecvat pentru a asigura notificarea incidentelor și adoptarea unor măsuri minime de securitate de către operatorii de servicii din șapte sectoare esențiale și de către furnizorii de servicii digitale. Cele șapte sectoare esențiale sunt: Transporturi, Energie, Apă potabilă, Infrastructuri ale pieței financiare, Bancar, Medical, Infrastructură digitală.

În acest context, proiectul eCSI, co-finanțat în proporție de 75% prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF Telecom), își propune să extindă capabilitățile CERT-RO în domeniul securității cibernetice, precum și serviciile de securitate cibernetică pe care le oferă la nivel național, prin dezvoltarea unei Platforme Naționale de Securitate Cibernetică în care se vor putea conecta organizațiile publice și private din România și prin înființarea unui Call-Center pe probleme de Securitate Cibernetică și a unui Laborator de Analiză și Investigație Malware.